Kalendarium

Data dodania: 2022-10-18 19:03

W imieniu partnera MUCI, firmy Sylabus.org, zapraszamy na następujące wydarzenie.

Kiedy: 26 października 2022, godz. 10:00-11:30

Gdzie: Platforma ZOOM. W spotkaniu uczestniczyło 88 osób.

Harmonogram spotkania

Wprowadzenie (5 min)

 • czym jest system Sylabus,
 • określenie miejsca systemu Sylabus w ekosystemie USOS.

Proces wdrożenia i korzyści dla uczelni (15 min)

 • prezentacja modelu współpracy,
 • omówienie procesu wdrożenia,
 • przewidywany czas zasilenia systemu danymi,
 • utrzymanie systemu (techniczne i merytoryczne),
 • integracja z USOS.

Procesy biznesowe (30-45 min)

Omówienie podstawowych procesów/funkcjonalności, które w trakcie zarządzania dokumentacją programów studiów usprawnia/automatyzuje Sylabus:

 • zarządzanie ofertą edukacyjną w ramach poszczególnych cykli dydaktycznych, w tym:
  • zarządzanie programami studiów,
  • zarządzanie planami studiów,
  • zarządzanie kartami zajęć (sylabusami),
 • monitoring procesów zarządzania (analiza logów, status wypełnienia dokumentu w przypadku kart zajęć),
 • analiza programów studiów pod kątem wymogów wewnętrznych uczelni, wymogów ministerialnych/ akredytacyjnych, standardów kształcenia (dotyczy tylko kierunków objętych standardami),
 • panel integracji z USOS.

Dyskusja (15 min)

Data dodania: 2022-09-12 08:05

Czas się spotkać, ustalić ramowy harmonogram prac, podzielić zadania.

Zapraszam wszystkie uczelnie, które chcą z nami aktywnie współpracować w rozwijaniu Elektronicznej Teczki Studenta na spotkanie w dniu 17 października 2022, godz. 9-13 (z krótką przerwą w środku). Spotkanie będzie zdalne, a jeśli ktoś chciałby przyjechać do Warszawy, to hybrydowe.

Materiały do spotkania będziemy gromadzić w wątku https://redmine.usos.edu.pl/issues/33481. Tam też znajdą Państwo link do spotkania (już jest dostępny).

Data dodania: 2022-09-11 13:32

Projekt eSignForStudy dobiega końca. Być może pamiętają Państwo, że dwukrotnie spotykaliśmy się w ramach projektu:

Teraz chcielibyśmy się spotkać ponownie, żeby zademonstrować efekty końcowe. Spotkanie odbędzie się w formule on-line 26 września 2022, w godz. 14:00-16:00.

Harmonogram:

 • Welcome, Introductions & High Level Overview (ECCA)
 • Demo – Final Results (UW/OPTeam/CVUT)
 • Q&A (UW/OPTeam/CVUT)

Dokumentacja dostępna w portalu USOS:

eSign ForStudy Newsletter: September 2022

Serdecznie zapraszamy.

Data dodania: 2022-05-21 14:02

W dniu 18.05.2022 odbyła się konferencja końcowa projektu EDSSI, w którym uczestniczy Uniwersytet Warszawski, a zadania projektu realizuje Zespół Roboczy ds. USOS, por. https://www.usos.edu.pl/international-cooperation. W ramach projektu są kontynuowane prace nad siecią Erasmus Without Paper, więc dotyczy to wszystkich polskich uczelni uczestniczących w programie Erasmus+.

Nagranie z sesji plenarnej konferencji końcowej można znaleźć pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=-yEej1t0YMM. Poza sesją były jeszcze spotkania robocze, ale ich nie nagrywano. Zdjęcia można znaleźć na Facebooku.

Data dodania: 2022-05-14 20:43

Spotkanie Komisji ds. USOS, 27-30 czerwca 2022, po raz trzeci zdalnie.

Wstępnie planujemy kilka sesji tematycznych w dniach 27-30 czerwca. Raczej chcielibyśmy się trzymać Państwa godzin pracy, czyli nie wychodzić poza przedział czasowy 9-16. Zaproponujemy kilka sesji 1-godzinnych lub 1,5-godzinnych, z krótką przerwą pomiędzy.

Tematy do dyskusji można zgłaszać w wątku w redmine: #32787.

Data dodania: 2022-05-05 07:24

MUCI zajęło stanowisko wobec projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (nr UD266) zawierającego propozycje przepisów umożliwiających szersze wykorzystanie systemów teleinformatycznych uczelni do elektronicznego doręczania pism.

Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z jego treścią: Stanowisko MUCI w przedmiocie zmian w ustawie PSWiN (2.05.2022).

 

Data dodania: 2022-04-28 19:33

IRK Ukraina ruszyła! Serwis jest dostępny pod adresem https://ukraina.irk.edu.pl/pl/. Już teraz trwają zapisy na wizyty badawcze na UW, w przygotowaniu jest oferta różnych form kształcenia w wielu polskich uczelniach. Większość zapisów ruszy na początku maja 2022. Prosimy o reklamowanie tej strony w Państwa serwisach.

Solidarni z Ukrainą

Data dodania: 2022-03-21 22:55

To o nas: Powstaje centralny system rekrutacyjny dla studentów i akademików z Ukrainy.

Wkrótce serwis ruszy. Uniwersytet Warszawski rozesłał list do uczelni z zaproszeniem do współpracy. Uczelnie MUCI na pewno okażą solidarność z Ukrainą. IRK-ę już Państwo znają, więc będzie łatwiej.

Ukraina

Data dodania: 2022-03-12 23:20

Z dniem 1 stycznia 2022 roku ruszyła realizacja projektu Development, Implementation and Support of the European Student Card Initiative (LOT 1), o wiele znaczącym akronimie ESCI/EWP+. Zadania projektu będą realizowane w ramach dwóch ścieżek:

 • Track 1: Reinforcing the Erasmus Without Paper Network and coordinating further digitalisation of Erasmus+ programme
 • Track 2: Creating an interoperable, modular and scalable Erasmus Without Paper infrastructure

W przyszłości ruszą kolejne ścieżki.

Uniwersytet Warszawski jest jednym z partnerów w projekcie. Koordynatorem z ramienia UW jest dr Janina Mincer-Daszkiewicz, kierownik Komisji ds. USOS. W praktyce oznacza to, że Zespół Roboczy ds. USOS będzie kontynuował prace projektowe i implementacyjne sieci Erasmus Without Paper, w tym specyfikacje nowych API, równocześnie implementując te API w USOS. Uczelnie z konsorcjum MUCI umocnią swoją pozycję w prestiżowym towarzystwie tych uczelni europejskich, które mają własne rozwiązania informatyczne w zakresie współpracy międzynarodowej.

Więcej informacji o projekcie ESCI/EWP można znaleźć na stronie portalu USOS International cooperation.

Data dodania: 2021-12-22 23:10

Jak już Państwo zapewne wiedzą, zarówno APD, jak i EVA przeszły audyt Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami Uniwersytetu Warszawskiego. Dla obu wystawiliśmy wzorcową deklarację dostępności. Teraz kolej na uczelnie. Państwo powinni przygotować własne odpowiedniki tych deklaracji i umieścić je w aplikacjach.

Na UW to wygląda tak:

Informacje są dostępne w dokumentacji instalacyjnej:

Proszę pamiętać, że za brak deklaracji grożą kary finansowe.

Przy okazji zachęcamy do aktualizacji aplikacji do najnowszych wersji.