Aktualności

Data dodania: 2019-12-28 22:26

Mariusz Czerniak z UMK, jak co roku, przygotował dane statystyczne na temat USOS - procentowy udział studentów i uczelni USOS-owych, w różnych przekrojach. Dane pochodzą z 31 grudnia 2018 roku, gdyż zestawienie oparto na statystykach GUS, a GUS ogłasza je z pewnym opóźnieniem. Wtedy było 59 uczelni z USOS, teraz (styczeń 2020) jest już 69. Te liczby robią wrażenie. Jest nas z każdym rokiem coraz więcej. Krótkie podsumowanie:

 • 57% studentów uczelni publicznych studiuje w uczelniach z systemem USOS,
 • 37% uczelni publicznych korzysta z systemu USOS do obsługi toku studiów,
 • 11 uczelni z 14-tu największych (powyżej 20 tysięcy studentów) korzysta z systemu USOS,
 • 31% studentów uczelni publicznych było rekrutowanych za pomocą aplikacji IRK.

Zachęcam do lektury.

Data dodania: 2019-12-26 20:56

Mobilny USOS trafił na Chrześciańską Akademię Teologiczną w Warszawie.To 18-ta instalacja w Sklepie Google. Czekamy na dwie kolejne, dla równego rachunku. Jest duża szansa, że również będą to uczelnie z Warszawy.

Data dodania: 2019-12-24 23:59

Z przyjemnością informuję, że IRK2 przeszła pomyślnie audyt dostępności wykonany przez pracowników Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warszawskiego. Uzyskaliśmy (prawie) doskonały wynik końcowy 9,9 (na 10), potwierdzający zgodność IRK2 z wymaganiami WCAG 2.0/2.1. Gorące podziękowania należą się Panu Jackowi z BON, które cierpliwie wskazywał nam braki, a często także metody ich poprawienia, oraz Adamowi, który wprowadzał zmiany w życie.

Czeka nas jeszcze podpisanie Deklaracji Dostępności, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848), zwanej "Ustawą o dostępności cyfrowej".

W kolejce do audytu czeka teraz Mobilny USOS.

Data dodania: 2019-12-24 23:31

W pierwszym dniu Forum Dziekanatów (2019-12-09) Janina Mincer-Daszkiewicz zaprezentowała na żywo jak student w ciągu kilku minut może zainstalować mLegitymację w Mobilnym USOS, bez angażowania w to uczelnianej administracji. Jest to możliwe dzięki integracji Mobilnego USOS z systemem mObywatel poprzez publiczne API. Prezentacja przedstawiona na SGH podczas Forum Dziekanatów jest dostępna w portalu USOS.

W dniu 24 grudnia 2019 Ministerstwo Cyfryzacji podpisało umowę z Uniwersytetem Warszawskim, w wyniku której studenci UW będą mogli samodzielnie instalować mLegitymację na swoich smartfonach. Produkcyjne wdrożenie nastąpi wkrótce.

Data dodania: 2019-12-23 17:33

Mobilny USOS trafił na Politechnikę Opolską.

Data dodania: 2019-11-28 20:33

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji „Cyfrowa uczelnia: dydaktyka, zarządzanie, transfer wiedzy”, która odbędzie się 10 grudnia br. na Uniwersytecie Warszawskim. Wydarzenie będzie okazją do podsumowania projektu „e-UW – rozwój e-usług Uniwersytetu Warszawskiego związanych z edukacją” oraz prezentacji e-usług wypracowanych w ciągu dwóch lat jego trwania. Z powstałych na UW e-usług będą mogły skorzystać inne uczelnie wyższe.

Udział w konferencji jest bezpłatny, jednak obowiązuje na nią rejestracja do dnia 9 grudnia 2019 r. Zachęcamy do zapisów za pomocą formularza rejestracji.

 • Termin: 10 grudnia 2019 r., godz. 10:00-16:00
 • Miejsce: Uniwersytet Warszawski, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych (aula C), ul. Żwirki i Wigury 101
 • Program jest dostępny TUTAJ.

Zapraszamy!

Projekt „e-UW – rozwój e-usług Uniwersytetu Warszawskiego związanych z edukacją” jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Prezentacje:

 1. USOSweb dla studentów i pracowników w aplikacji mobilnej
 2. E-rekrutacja kandydatów na studia poprzez system informatyczny
 3. System rekrutacji wspierający mobilność studentów i pracowników
 4. Procedowanie elektroniczne wniosków o akademik, stypendia rektora i pomoc socjalną
 5. Rekrutacja kandydatów na studia jako usługa w chmurze
Data dodania: 2019-11-23 10:32

W dniu 18 listopada 2019 r. na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW odbyło się spotkanie robocze w sprawie standardu elektronicznej teczki studenta, zorganizowane przez Stowarzyszenie Forum Dziekanatów i MUCI. Punktem wyjściowym był materiał dotyczący specyfikacji prawnej elektronicznej teczki studenta opracowany przez zespół w składzie:

 • mgr Ewa Wiśniewska i dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska – Stowarzyszenie Forum Dziekanatów
 • dr Janina Mincer-Daszkiewicz – Komisja ds. USOS, MUCI
 • mgr Aleksandra Matukin-Szumlińska (AGH) – konsultacja prawnicza

Informacja o projekcie

W związku ze zmianą przepisów prawnych polegającą na wprowadzeniu możliwości prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów w formie elektronicznej, co wynika z Rozporządzenia MNiSW w sprawie studiów 28.09.2018 z późn. zm., przedstawiciele Stowarzyszenia Forum Dziekanatów oraz Komisji ds. USOS Międzyuniwersyteckiego Centrum ds. Informatyzacji rozpoczęli w lipcu 2019 r. opracowywanie standardu elektronicznej teczki studenta. Standard takiej teczki powinien spełniać trzy rodzaje warunków:

 • formalno-prawne wymagane przepisami prawa powszechnego,
 • techniczne dla systemów informatycznych służących do obsługi toku studiów,
 • wynikające z organizacji pracy i regulacji wewnętrznych poszczególnych uczelni.

W ciągu ostatnich czterech miesięcy dokonaliśmy przeglądu stanu prawnego dotyczącego prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów, tak w formie tradycyjnej, jak i elektronicznej; określiliśmy, jaki zestaw dokumentów powinien się w teczce znajdować, a także przeprowadziliśmy wstępne konsultacje z MNiSW. Kolejnym etapem prac nad standardem elektronicznej teczki studenta jest opracowanie rozwiązań informatycznych, które umożliwią jak najbardziej funkcjonalne sposoby wytwarzania i gromadzenia dokumentacji przebiegu studiów. W tym celu Stowarzyszenie Forum Dziekanatów oraz MUCI zorganizowało spotkanie robocze. Wzięli w nim udział przedstawicieli wszystkich stron, które mogą być zaangażowane we wdrażanie elektronicznej teczki studenta, a zatem informatyków z uczelni wdrażających, przedstawicieli producentów oprogramowania dla uczelni, a także specjalistów z zakresu cyfryzacji i prawa.

Wypracowany przez zespół standard elektronicznej teczki studenta zostanie opublikowany w dostępie ogólnym. Wychodzimy bowiem z założenia, że wspólne wypracowanie standardu elektronicznej teczki studenta nie tylko przyczyni się do oszczędności finansowych i ekologii, ale także ułatwi pracę osobom zajmującym się obsługą toku studiów, czyli nam  wszystkim.

Organizatorzy spotkania roboczego w sprawie e-teczki

Organizatorzy spotkania

Data dodania: 2019-11-09 09:44

W App Store pojawiły się dwie kolejne wersje Mobilnego USOS:

Już cztery uczelnie udostępnią aplikację na iOS, wkrótce dołączą kolejne. Niestety proces wystawiania aplikacji w App Store trwa dłużej niż w Google Play.

Data dodania: 2019-11-06 11:02

Składamy najserdeczniejsze życzenia urodzinowe Forum Dziekanatów, które właśnie kończy 1 rok działalności (por. http://forum-dziekanatow.pl/index.php/skonczylismy-1-rok/).

Przyjaźnimy się od początku. Forum Dziekanatów, w osobie prof. Katarzyny Górak-Sosnowskiej było obecne na spotkaniu Komisji ds. USOS w czerwcu 2018 roku. Z kolei MUCI, w osobie dr Janiny Mincer-Daszkiewicz, prowadziło warsztaty o Internacjonalizacji w kontekście informatyzacji (w tym o projekcie Erasmus Without Paper) oraz (razem z Łukaszem Krawirandą i Natalią Wojciechowską) o Wsparciu informatycznym dla systemu pomocy materialnej  w ramach II ogólnopolskiej konferencji Forum Dziekanatów w roku 2018 (http://forum-dziekanatow.pl/index.php/ii-ogolnopolskie-forum-dziekanato…).  W ramach III ogólnopolskiej konferencji Forum Dziekanatów w roku 2019 (http://forum-dziekanatow.pl/index.php/wstepny-program-iii-ogolnopolskie…) Janina Mincer-Daszkiewicz opowie o integracji Mobilnego USOS z mLegitymacją.

Życzymy Szanownemu Jubilatowi (to znaczy ludziom, którzy za nim stoją) wielu kolejnych lat równie udanej działalności na rzecz środowiska, którego losy i im, i nam leży na sercu, choć w innym aspekcie.

Data dodania: 2019-11-05 19:34

Mobilny USOS od wersji 1.4.0 udostępnia kalendarz roku akademickiego. Wkrótce prawdziwa niespodzianka - integracja Mobilnego USOS z mLegitymacją. Zrobiliśmy to jako pierwsi w Polsce.