Aktualności

Data dodania: 2018-11-13 20:46

W dniu 13 listopada 2018 r. prof. UW dr hab. Jolanta Choińska-Mika, prorektor UW ds. studentów i jakości kształcenia, podpisała cyfrowo w USOSweb partię decyzji administracyjnych dotyczących  przyznania bądź nieprzyznania stypendiów naukowych, inaugurując tym samym oficjalnie wersję modułu do podpisów cyfrowych decyzji administracyjnych powstającą w ramach projektu „e-UW – rozwój e-usług Uniwersytetu Warszawskiego związanych z edukacją”. Więcej o elektronicznym doręczaniu decyzji stypendialnych i projekcie e-usługi UW można przeczytać w artykule przygotowanym przez Biuro Prasowe UW i dostępnym w portalu UW.

Data dodania: 2018-10-30 20:09

unia_europejska_50px.png

euslugikolor_50px.png

Budynek MIM: https://www.mimuw.edu.pl/dojazd, sala 2180 w budynku: https://www.mimuw.edu.pl/plan-budynku#sala2180.

 

Szanowni Państwo,

pragniemy Państwa serdecznie zaprosić na konferencję dotyczącą najnowszych rozwiązań informatycznych w zakresie internetowej rekrutacji kandydatów na studia rozwijanych na rzecz środowiska przez Uniwersytet Warszawski. Konferencja odbędzie się w dniu 28 listopada 2018 roku w Warszawie na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.

Głównym celem konferencji jest przedstawienie systemu rekrutacji kandydatów na studia, systemu rekrutacji na studia krótkoterminowe i staże pracownicze (mobilność studentów i pracowników w ramach programów współpracy międzynarodowej) oraz usługi umożliwiającej uczelniom hostowanie systemu rekrutacyjnego na oferowanej przez UW platformie chmurowej. Wszystkie wymienione usługi powstają w ramach projektu „e-UW – rozwój e-usług Uniwersytetu Warszawskiego związanych z edukacją” finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020. Beneficjentami projektu, a więc użytkownikami e-usług, mają być w pierwszej kolejności uczelnie województwa mazowieckiego, ale naszymi rozwiązaniami pragniemy zainteresować także inne uczelnie w Polsce, w szczególności uczelnie zrzeszone w konsorcjum MUCI (Międzyuniwersyteckie Centrum ds. Informatyzacji). Oferta obejmuje możliwość korzystania z powstających na UW systemów rekrutacji kandydatów, zarówno instalowanych lokalnie na uczelniach, jak i udostępnianych przez UW jako usługa w chmurze (w modelu SaaS). Oferta w okresie trwania projektu jest bezpłatna.

Celem spotkania jest budowanie współpracy z uczelniami, szczególnie Mazowsza, które są zainteresowane skorzystaniem z e-usług rozwijanych przez UW. Planujemy omówienie funkcjonalności i doświadczeń zebranych podczas testów i pilotażowych wdrożeń, oraz dyskusję o oczekiwaniach przyszłych użytkowników i planach dalszego rozwoju.

Dla uczelni które nie miały wcześniej do czynienia z oprogramowaniem IRK będzie to szansa na poznanie tego oprogramowania pod kątem ewentualnego wdrożenia.

Dla uczelni które od lat funkcjonują w środowisku MUCI - będzie to możliwość do  zapoznania się z nowymi funkcjonalnościami IRK i do zacieśniania współpracy.

Dla uczelni które są przywiązane do innych rozwiązań - będzie to okazja do poznania analogicznych działów innych uczelni i do wymiany doświadczeń.

Konferencja skierowana jest głównie do osób kierujących na uczelniach procesem rekrutacji na studia.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Więcej informacji o projekcie "e-UW – rozwój e-usług Uniwersytetu Warszawskiego związanych z edukacją” można znaleźć na stronie projektu.

Konferencja odbędzie się w budynku Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, przy ulicy Banacha 2, w sali 2180.

wydzialMIM.JPEG

zdjecie_sali.jpg

 

Osoby zainteresowane konferencją prosimy o rejestrowanie się pod adresem https://ankieter.mimuw.edu.pl/surveys/119/. Rejestracja jest bezpłatna, uczestnikom zapewnimy lunch i dwie przerwy kawowe. Koszty przyjazdu i ewentualnego noclegu należy pokryć we własnym zakresie. Liczba uczestników jest ograniczona do ok. 100, ze względu na rozmiar sali, w której odbędzie się konferencja. Zdecydowane pierwszeństwo mają uczelnie z województwa mazowieckiego, ale w miarę wolnych miejsc zapraszamy także inne uczelnie. Wszystkich zarejestrowanych powiadomimy o przyjęciu bądź nieprzyjęciu zgłoszenia.

Harmonogram konferencji

09:00-10:00 Rejestracja, powitalna kawa, możliwość rozmów z gospodarzami i uczestnikami konferencji

10:00-10:10 Powitanie uczestników przez Dziekana Wydziału MIM, prof. Pawła Strzeleckiego

10:10-10:30 Krótka prezentacja projektu "e-UW – rozwój e-usług Uniwersytetu Warszawskiego związanych z edukacją” przez koordynatora projektu, dr Izabellę Bednarczyk-Bochenek (prezentacja).

10:30-11:45 IRK - funkcjonalności, nowe rozwiązania: prezentacja, dyskusja, wymiana doświadczeń (prezentacja, dokumentacja).

11:45-12:00 Przerwa kawowa

12:00-13:00 IRK dla studiów krótkoterminowych (dokumentacja).

13:00-14:00 Lunch

14:00-15:30 Chmura - technologi (prezentacja), Praktyczne i formalne aspekty użytkowania IRK i chmury w czasie trwania projektu i po jego zakończeniu (prezentacja).

15:30-16:00 Dyskusja i wymiana doświadczeń

 

 

Data dodania: 2018-10-05 22:14

XXIV Forum Teleinformatyki (2018) przyznało dr Janinie Mincer-Daszkiewicz Nagrodę im. Marka Cara za wybitne osiągnięcia na rynku teleinformatycznym ze szczególnym uwzględnieniem skuteczności i pozytywnych efektów zastosowań nowych technologii w szeroko rozumianym sektorze publicznym.

Nagroda im. Marka Cara

Nagrodę przyznano m.in. za: wieloletnie kierowanie projektem USOS (Uniwersytecki System Obsługi Studiów) w ramach konsorcjum MUCI uniwersytetów polskich z istotnym włączaniem studentów w proces powstawania i modernizacji tego systemu (prace licencjackie i magisterskie); aktywne działanie na polu międzynarodowym w zakresie informatycznego wspomagania wymiany studentów między europejskimi uczelniami (kierowanie projektami Erasmus Without Paper).

Nagroda im. Marka Cara stanowi potwierdzenie szczególnych dokonań innowacyjno-organizacyjnych w dziedzinie teleinformatyki, przyczyniających się do szerokiego wykorzystania nowych technologii dla celów publicznych i wspierających rozwój "Społeczeństwa informacyjnego".

Data dodania: 2018-10-01 16:38

Pierwsza oficjalna wersja Mobilnego USOS trafiła do sklepu Google Play. Jest to Mobilny USOS UW. Jeszcze w październiku trafi też do sklepu Mobilny USOS UŁ. A potem sukcesywnie wersje dla kolejnych uczelni.

W oczekiwaniu na Mobilnego USOS można poczytać o aplikacji w Piśmie Uczelni wydawanym przez UW (strona 18): https://www.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2018/09/pismo-uczelni-uw-4-87-….

Data dodania: 2018-07-05 12:47

Bardzo się cieszymy, że AGH w Krakowie postanowiło dołączyć do grona uczelni z USOS. Życzymy udanego wdrożenia - z naszą wspólną pomocą.

Data dodania: 2018-06-16 14:11

Minęło niecałe pół roku 2018, a do MUCI przystąpiły kolejne 4 uczelnie. Ponieważ już w marcu przystąpiła jedna, daje to 5 uczelni w roku 2018, a do końca roku jeszcze daleko. Razem jest nas teraz 59. Nowi członkowie:

  1. Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej.
  2. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.
  3. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie.
  4. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach (od lipca 2018).

W trakcie podpisywania umowy jest 60-ta uczelnia :)

Data dodania: 2018-03-06 19:29

W marcu 2018 do MUCI przystąpiła kolejna uczelnia - Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki. Jest nas teraz 55 (z tego 12 w Warszawie). Witamy i życzymy udanego wdrożenia.

Data dodania: 2018-02-13 20:28

Mariusz Czerniak z UMK przygotował dane statystyczne na temat USOS - procentowy udział studentów i uczelni USOS-owych, w różnych przekrojach. Dane pochodzą z roku 2016, gdyż zestawienie oparto na statystykach GUS, a GUS ogłasza je z pewnym opóźnieniem. Wtedy było 51 uczelni z USOS, teraz (luty 2018) są 54. Krótkie podsumowanie:

  • 49% studentów uczelni publicznych studiuje w uczelniach z systemem USOS,
  • 32% uczelni publicznych korzysta z systemu USOS do obsługi toku studiów,
  • 5 uczelni z 7-miu największych korzysta z systemu USOS,
  • 28% studentów uczelni publicznych było rekrutowanych za pomocą aplikacji IRK.

Zachęcam do lektury.

Data dodania: 2017-10-07 11:35

University of Warsaw together with MUCI (Consortium of Polish Higher Education Institutions) organizes a conference on central admission for higher education in Poland.

The conference will take place in Warsaw on November 14th, 2017 in Pałac Kazimierzowski, Senate meeting room, second floor, at the central campus of the University of Warsaw, Krakowskie Przedmieście 26/28, Warsaw, Poland. The map is available at this address (number 1 on the map).

Pałac Kazimierzowski

Sala Senatu

Participants are kindly asked to register at the registration page. Registration is free of charge with coffee and lunch included, but participants are expected to pay for their own travelling costs. The number of participants is limited due to the size of the meeting room to app. 60-70 persons. The conference is in the first place directed to the vice rectors for student affairs of Polish higher education institutions and heads of admission offices. Expecially authorities from the Mazovia district are heartly welcome.

The main purpose of the conference is to start discussion among authorities from Polish HEIs, representatives of the Ministry of Science and Higher Education, and other stakeholders on the possibility to organize in Poland central admission for higher education, architecture of such admission and the roadmap.

The good starting point to such discussion would be to hear about the experience of other countries,  especially those which participate with UW and MUCI in the EMREX project, which aims to support digital transfer of student achievements and in such way easy delivery of trustful data to admission systems.

We invited experts from Norway, Finland, Sweden, Denmark to share with Poland their experience and expertise in business processes involved in central admission to higher education. The experts will tell us how those processes are organized in each country, how the central admission came to live, was this  governmental decision or rather bottom up initiative of the institutions themselves. They will talk about challenges which may be encountered on the way and will share with the audiece their personal opinions on pros and cons of the central admission. The information on IT support for the process will also be mentioned.

The presentations will be followed by the panel discussion with the invited guests and the audience.

Agenda

09:30-10:30 Coffee and registration, time for talks in the lobby or short trip around the campus

10:30-10:40 Welcome words by the hosts (Prof. Jolanta Choińska-Mika, Vice-Rector for Student Affairs and Quality of Teaching)

10:40-11:00 Why is this a good time to start discussion about central admission in Poland (Prof. Przemysław Korytkowski, advisory board for the Ministry of Science and Higher Education)

11:00-11:30 Central admission in Norway (Geir Vangen – CERES, University of Oslo)

11:30-12:00 Central admission in Sweden (Gunilla Hammarström, John Evans – Swedish Council of Education)

12:00-13:00 Lunch

13:00-13:30 Central admission in Finland - part 1 (Marcus Caselius - Finnish National Agency for Education), part 2 - Eva Raudasoja - University of Oulu)

13:30-14:00 Central admission in Denmark (Tine Bjerregaard - Danish Agency for Science and Higher Education)

14:00-14:30 Coffee

14:30-15:00 How EMREX may help in IT support for central admission (Janina Mincer-Daszkiewicz, Geir Vangen)

15:00-16:30 Panel discussion run by Prof. P. Korytkowski, panelists  - presenters from Norway, Sweden, Finland, Denmark, Prof. J. Choińska-Mika, Prof. M. Kręglewski (director of MUCI), Prof. S. Jackowski (KEJN)

Some photos from the conference.

The content of this page is available at the EMREX project web page, the short brochure with the invitation can be downloaded from this address.

Data dodania: 2017-09-26 22:38

USOS został przedstawiony ponad 100 uczestnikom konferencji końcowej projektu Erasmus Without Paper (EWP), która odbyła się w dniu 26 września 2017 roku w Brukseli. Na wideo dostępnym pod adresem https://www.erasmuswithoutpaper.eu/news/ewp-final-conference-live-stream (począwszy od 2:02:50) jest prezentowany moduł do obsługi mobilności (tzw. moduł BWZ) z wbudowanym konektorem łączącym USOS z siecią EWP.

Więcej informacji o projekcie EWP można znaleźć w portalu projektu http://erasmuswithoutpaper.eu.