Aktualności

Data dodania: 2019-11-05 19:34

Mobilny USOS od wersji 1.4.0 udostępnia kalendarz roku akademickiego. Wkrótce prawdziwa niespodzianka - integracja Mobilnego USOS z mLegitymacją. Zrobiliśmy to jako pierwsi w Polsce.

Data dodania: 2019-11-05 19:31

OPI PIB udostępniło w miarę pełną specyfikację formatu pliku masowego importu danych pracowniczych (wersja 8.0). Rozpoczęliśmy analizę zmian, potem zaprojektujemy nowe struktury tabel, następnie zmiany w interfejsie do wprowadzania danych i wreszcie w formularzu do eksportu danych z USOS do pliku. Prosimy o śledzenie dyskusji i aktywny w niej udział.

Data dodania: 2019-09-30 13:36

Kolejną uczelnią, która udostępniła studentom i pracownikom Mobilny USOS jest Politechnika Białostocka. To jest 16-ta instalacja.

Data dodania: 2019-09-23 22:25

Kolejną uczelnią, która udostępniła studentom i pracownikom Mobilny USOS jest Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. To jest 15-ta instalacja. Wkrótce pojawią się następne.

Kolejna udostępniana przez nas wersja Mobilnego USOS będzie miała kalendarz roku akademickiego. Prosimy o sprawne przekazywanie nowych wersji do sklepu.

Data dodania: 2019-09-07 18:23

unia_europejska_50px.png

euslugikolor_50px.png

Budynek MIM: https://www.mimuw.edu.pl/dojazd, sala 2180 w budynku: https://www.mimuw.edu.pl/plan-budynku#sala2180.

 

Szanowni Państwo,

pragniemy Państwa serdecznie zaprosić na drugą konferencję dotyczącą najnowszych rozwiązań informatycznych w zakresie internetowej rekrutacji kandydatów na studia rozwijanych na rzecz środowiska przez Uniwersytet Warszawski. Konferencja odbędzie się w dniu 29 października 2019 roku w Warszawie na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.

Głównym celem konferencji jest przedstawienie systemu rekrutacji kandydatów na studia, systemu rekrutacji na studia częściowe (w ramach programów współpracy międzynarodowej) oraz usługi umożliwiającej uczelniom hostowanie systemu rekrutacyjnego na oferowanej przez UW platformie chmurowej. Wszystkie wymienione usługi powstają w ramach projektu „e-UW – rozwój e-usług Uniwersytetu Warszawskiego związanych z edukacją” finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020. Beneficjentami projektu, a więc użytkownikami e-usług, mają być w pierwszej kolejności uczelnie województwa mazowieckiego, ale naszymi rozwiązaniami pragniemy zainteresować także inne uczelnie w Polsce, w szczególności uczelnie zrzeszone w konsorcjum MUCI (Międzyuniwersyteckie Centrum ds. Informatyzacji). Oferta obejmuje możliwość korzystania z powstających na UW systemów rekrutacji kandydatów, zarówno instalowanych lokalnie na uczelniach, jak i udostępnianych przez UW jako usługa w chmurze (w modelu SaaS). Oferta w okresie trwania projektu jest bezpłatna.

Systemy i rozwiązania będące przedmiotem konferencji były używane do rekrutacji na rok akademicki 2019/2020 na ponad 20 uczelniach. System jest dojrzały i sprawdzony w boju, ale nadal będzie rozwijany, zatem warto wymienić doświadczenia i porozmawiać o planach na przyszłość.

Celem spotkania jest budowanie współpracy z uczelniami, szczególnie Mazowsza, które są zainteresowane skorzystaniem z e-usług rozwijanych przez UW.

 • Dla uczelni które nie miały wcześniej do czynienia z oprogramowaniem IRK będzie to szansa na poznanie tego oprogramowania pod kątem ewentualnego wdrożenia.
 • Dla uczelni które od lat funkcjonują w środowisku MUCI - będzie to możliwość do  zapoznania się z nowymi funkcjonalnościami IRK i do zacieśniania współpracy.
 • Dla uczelni które są przywiązane do innych rozwiązań - będzie to okazja do poznania analogicznych działów innych uczelni i do wymiany doświadczeń.

Konferencja skierowana jest głównie do osób kierujących na uczelniach procesem rekrutacji na studia.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Więcej informacji o projekcie "e-UW – rozwój e-usług Uniwersytetu Warszawskiego związanych z edukacją” można znaleźć na stronie projektu.

Konferencja odbędzie się w budynku Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, przy ulicy Banacha 2, w sali 2180.

wydzialMIM.JPEG

zdjecie_sali.jpg

 

Osoby zainteresowane konferencją prosimy o rejestrowanie się pod adresem https://ankieter.mimuw.edu.pl/surveys/137/. Rejestracja jest bezpłatna, uczestnikom zapewnimy lunch i przerwę kawową. Koszty przyjazdu i ewentualnego noclegu należy pokryć we własnym zakresie. Liczba uczestników jest ograniczona do ok. 80, ze względu na rozmiar sali, w której odbędzie się konferencja. Zdecydowane pierwszeństwo mają uczelnie z województwa mazowieckiego, ale w miarę wolnych miejsc zapraszamy także inne uczelnie. Wszystkich zarejestrowanych powiadomimy o przyjęciu bądź nieprzyjęciu zgłoszenia.

A. Harmonogram spotkania w pigułce

 • 09:00-09:30 Rejestracja uczestników, powitalna kawa, rozmowy kuluarowe
 • 09:30-10:00 Część wstępna
 • 10:00-11:00 Część merytoryczna 1
 • 11:00-11:15 Przerwa kawowa
 • 11:15-12:00 Część merytoryczna 2
 • 12:00-13:00 Część merytoryczna 3
 • 13:00-14:00 Lunch, rozmowy kuluarowe
 • 14:00-15:00 Część merytoryczna 4
 • 15:00-15:30 Plany rozwoju IRK
 • 15:30-16:00 Część chmurowa

B. Szczegółowy harmonogram spotkania

Część wstępna (30 minut)
W tym bloku, po krótkim powitaniu, przedstawimy Państwu projekt "e-UW – rozwój e-usług Uniwersytetu Warszawskiego związanych z edukacją", w ramach którego powstaje IRK, IRK na potrzeby studiów częściowych i Chmura dla IRK.

Skomentujemy także przebieg tegorocznych rekrutacji przeprowadzonych w systemie IRK (na przykładzie UW i innych uczelni uczestniczących w spotkaniu).

Część merytoryczna
Proponujemy formę, która powinna być interesująca zarówno dla uczelni, które chcą poznać możliwości IRK, jak i tych, które już z niej korzystają. W kolejnych mini-sesjach tematycznych przedstawimy krótko określoną funkcjonalność systemu rekrutacji, a następnie w formie pytań i odpowiedzi będziemy rozmawiać o tym co się sprawdziło, co wymaga zmiany, co wymaga rozszerzenia. To nam w szczególności pozwoli pozbierać postulaty uczelni i zaplanować prace do wykonania przed kolejną rekrutacją.

 • Sesja 1 (60 min)
  • Definiowanie oferty (rekrutacja na różne rodzaje studiów)
  • Uprawnienia w systemie (role kontekstowe)
  • Ochrona danych osobowych, anonimizowanie danych
 • Sesja 2 (45 min)
  • Definiowanie rekrutacji
  • Przebieg rekrutacji
  • Komunikacja z kandydatami na studia
 • Sesja 3 (60 min)
  • Opłaty rekrutacyjne
  • Zgłoszenia rekrutacyjne
  • Zestawy pytań
  • Kwalifikacja kandydatów (formuły egzaminacyjne i rankingowe, priorytety)
 • Sesja 4 (60 min)
  • Raporty
  • Statystyki
  • Eksport, import danych
  • Integracja IRK z systemami zewnętrznymi (KReM, USOS, dostawcy tożsamości, login.gov.pl)
  • Rekrutacja na studia częściowe

Plany rozwoju IRK (30 minut)
Przedstawimy zarówno nasze plany (w tym integracja IRK z USOS, IRK dla programu MOST), jak i wymagania zabrane w trakcie sesji merytorycznych. Omówimy też tryb współpracy po zakończeniu projektu.

15:30-16:00 Część chmurowa
To zasadniczo sesja przeznaczona dla uczelni zainteresowanych skorzystaniem z infrastruktury UW pod IRK, ale zapraszamy wszystkich chętnych. O swoich doświadczeniach z chmurą na UW opowie uczelnia, która przeprowadziła w tej infrastrukturze tegoroczną rekrutację. Przedstawimy warunki korzystania z chmury w kolejnych latach, po zakończeniu projektu.

 

 

Data dodania: 2019-07-11 20:22

Ustawa o dostępności nakłada na wytwórców oprogramowania określone obowiązki. Właśnie, z pomocą profesjonalnego grafika, pracujemy nad dostosowaniem Mobilnego USOS do wytycznych WCAG. Diabeł tkwi w szczegółach, nie każdy odcień czerwonego jest akceptowalny, ważny jest kontrast.

A oto work in progres ...

Mobilny USOS a WCAG

 

Data dodania: 2019-07-11 20:11

E-teczka jest na ustach wszystkich. My chcemy, żeby jak najszybciej znalazła się w dziekanatach. Nawiązaliśmy współpracę z Forum Dziekanatów, które reprezentuje pracowników dziekanatów, czyli użytkowników USOS. Wspólnie wypracujemy specyfikację (czyli to co najtrudniejsze). A potem już dla nas zostanie implementacja.

Zainteresowanych tematem zapraszam do lektury notki na stronie Forum Dziekanatów "Urealniamy e-teczkę - współpraca z MUCI".

Data dodania: 2019-07-11 20:06

Witamy nowe uczelnie w projekcie USOS:

Powoli zbliżamy się do 70-ki :)

Data dodania: 2019-05-31 13:02

Kolejną uczelnią, która udostępniła studentom i pracownikom Mobilny USOS jest PWSTE w Jarosławiu.

Data dodania: 2019-05-27 13:36

UMCS jako druga uczelnia udostępniła studentom i pracownikom Mobilny USOS w wersji na iOS:

https://itunes.apple.com/pl/app/mobilny-usos-umcs/id1459627901