Aktualności

Data dodania: 2021-05-19 20:29

Zgodnie z obietnicą zapraszamy Państwa na dwa mini webinaria "USOS w sieci EWP". Odbędą się one w poniedziałek 24 maja i w kolejny poniedziałek 31 maja, w godz. 10-11. Powiemy Państwu jaki jest stan prac implementacyjnych nad dostosowywaniem USOS do ostatnich zmian w sieci EWP, głównie w zakresie IIA (Interinstitutional Agreement, czyli umowy bilateralne) oraz LA (Learning Agreement, czyli Porozumienie o programie zajęć, zarówno dla studentów przyjeżdżających, jak i wyjeżdżających). Koniec prac jeszcze daleko, ale już coś da się opowiedzieć, a może nawet pokazać. Ważne, żeby mieli Państwo informacje na bieżąco i mogli planować wdrożenie zmian.

Odpowiemy też na ewentualne pytania dotyczące modułów Wymiana międzynarodowa (USOSadm) i Wymiana studencka (USOSweb).

Szczegóły organizacyjne i link do spotkań będą dostępne od weekendu poprzedzającego wydarzenie na  stronie https://www.usos.edu.pl/node/4606/mini-webinaria-usos-w-sieci-ewp.

Data dodania: 2021-05-08 10:56

W dniu 17 maja w godz. 10-12 odbędzie się spotkanie w sprawie wykorzystania na uczelni podpisów elektronicznych.

W ramach projektu europejskiego, w partnerstwie z firmą OPTeam, pracujemy nad  narzędziem, które zapewni wsparcie dla procesów wymagających składania podpisów elektronicznych.

Narzędzie będzie miało postać czarnego pudełka dostępnego dla modułów USOS poprzez dedykowane API.

Pozwoli ono na podpisywanie dokumentów podpisami elektronicznymi różnej klasy (kwalifikowane, zaawansowane, osobiste), z użyciem certyfikatów dostępnych na różnych nośnikach (chmura, pendrive, HSM), umożliwi weryfikację zgodności podpisów z eIDAS  (dzięki użyciu DSI Building Block’s DSS open-source library)
oraz zapewni dostęp do usługi znakowania czasem.

Narzędzie będzie samodzielnie zarządzać pewnymi zasobami (lokalny HSM) bądź sięgać do zasobów zdalnych (podpisy kwalifikowane w chmurze utrzymywanej przez kwalifikowane centrum certyfikacji).

Pierwszym krokiem w projekcie jest rozpoznanie tych procesów na uczelni, które wymagają podpisów elektronicznych. Mamy wstępną listę, ale chcielibyśmy ją zweryfikować w szerszym gronie.

W tym celu organizujemy webinarium, które odbędzie się 17 maja w godz. 10-12, na platformie ZOOM.

Więcej informacji, w tym link do spotkania, znajdą Państwo na stronie https://www.usos.edu.pl/node/4596/webinarium-podpisy-elektroniczne-na-uczelni-projekt-esignforstudy.

logos

Data dodania: 2021-04-26 10:51

W dniu 10 maja w godz. 10-12 zespół MUCI spotyka się z firmą OPTeam w ramach wspólnie realizowanego projektu eSignForStudy, żeby przyjrzeć się systemowi KeyCloak. Firma OPTeam planuje użyć go w projekcie i chce nam o nim opowiedzieć.

Pomyślałam, że może Państwo też byliby zainteresowani udziałem w tym spotkaniu. Jeśli będzie w nim uczestniczyć więcej osób z doświadczeniem w zakresie systemów uwierzytelniania, to na pewno dyskusja będzie merytorycznie bardziej wartościowa. Możliwe też, że uznają Państwo to rozwiązanie za interesujące i zechcą zastosować u siebie na uczelni.

Interesujące będzie porównanie KeyCloak z Apereo CAS, zwłaszcza w kontekście czekającej nas integracji systemu uwierzytelniania uczelni z eduGAIN (przy okazji przypominam o webinarium zaplanowanym na środę 12 maja).

Nie trzeba się rejestrować, zapraszamy wszystkich chętnych. Spotkanie nie będzie nagrywane. Obecnych było ok. 60 osób.

Harmonogram spotkania (demonstracja na żywo):

  • Uwierzytelnianie w USOS poprzez KeyCloak.
  • Przepływy uwierzytelniania.
  • Przykłady faktorów uwierzytelniania (PASSWORD, PIP, OTP).
  • Protokoły uwierzytelniania dostępne w KeyCloak.

Można zajrzeć na te strony przed spotkaniem:

logos

Co-financed by the program of the Minister of Science and Higher Education entitled "PMW" in the years 2021-2022; contract No. 5183/CEF/2021/2
Data dodania: 2021-04-21 07:45

Proszę zarezerwować termin na kolejne webinarium: środa 12 maja, godz. 10-12.

Spotkanie jest dedykowane dwóm grupom ludzi:

  • Część wprowadzająca: osoby z kręgów decyzyjnych, które zajmą się stroną formalną podłączenia centralnego systemu uwierzytelniania uczelni do Pionier.Id/eduGAIN.
  • Część techniczna: osoby, który zajmują się centralnym systemem uwierzytelniania uczelni od strony technicznej.

Cele, jakie chcemy osiągnąć:

  • Przekonać Państwa, że warto by, uczelnia podłączyła się do sieci Pionier.Id/eduGAIN.
  • Pokazać jak to zrealizować od strony formalnej.
  • Opowiedzieć o technicznej części operacji.

Szczegóły będą się pojawiać w portalu na stronie dostępnej po zalogowaniu.

Data dodania: 2021-03-19 21:54

W dniu 29 marca 2021, w godz. 10:00-11:00 odbędzie się spotkanie z przedstawicielami firmy Autenti.

Autenti to certyfikowany Dostawca Usług Zaufania wpisany na listę zaufania sporządzoną przez Narodowy Bank Polski. Firma dostarcza wszystkie trzy rodzaje podpisów elektronicznych (zwykły, zaawansowany i kwalifikowany) zdefiniowanych przez rozporządzenie unijne eIDAS. Są one dostępne w pełni on-line i można z nich korzystać przez platformę Autenti oraz w ramach integracji po API z wybranym systemem.

Podczas wydarzenia eksperci Autenti opowiedzą, jak wykorzystać podpisy elektroniczne w kontaktach ze studentami i pracownikami uczelni, którzy nie posiadają certyfikatów kwalifikowanych.

Korzystając z podpisów Autenti odbiorca dokumentu (np. student czy wykładowca) nie płaci za jego podpisanie i nie musi instalować żadnego oprogramowania. Co więcej, posiadanie przez niego konta na platformie Autenti również nie jest wymogiem.

Dla procesów wymagających podpisów kwalifikowanych zostanie zaprezentowane rozwiązanie bazujące na chmurowych podpisach kwalifikowanych bez dodatkowych czytników kryptograficznych, z możliwością nadawania dokumentów do podpisu dla innych osób.

Podczas spotkania zostaną poruszone aspekty prawne i te dotyczące bezpieczeństwa e-podpisu. Zostanie również przedstawiony przykład wdrożenia e-podpisu dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Ze strony firmy Autenti w spotkaniu wezmą udział:

Data dodania: 2021-03-13 13:09

W ramach kolejnego webinarium chcemy omówić z Państwem projektowany moduł w USOSadm w Javie "Ewidencja dyplomów". Zapowiadaliśmy te plany w ramach webinarium poświęconego APD. Dyskusję nad modułem rozpoczęliśmy w redmine, wątek #26118 i podrzędne. Przeanalizowaliśmy wstępnie potrzeby uczelni, przygotowaliśmy projekt modelu danych i zmian w interfejsie. Chcemy podczas spotkania przedstawić wyniki tych prac i wysłuchać Państwa opinii. Mamy nadzieję, że dzięki temu z początkiem kwietnia będziemy mogli rozpocząć prace programistyczne.

Na spotkanie zapraszamy osoby, które są wpisane jako obserwatorzy do wątku #26118 i podrzędnych. Zakładamy, że to te osoby będą mogły wziąć aktywny udział w dyskusji i przekazać nam potrzeby swoich uczelni.

Webinarium odbędzie się zdalnie, na platformie ZOOM, 22 marca 2021 w godz. 10:00-12:00.

Więcej szczegółów znajdą Państwo w portalu w części dostępnej po zalogowaniu.

Data dodania: 2021-03-06 15:07

Kolejne webinarium dotyczy Ankietera, zmian w architekturze i modelu danych, wykonanych i planowanych na najbliższą przyszłość. Spotkanie jest skierowane do osób, które wdrażają i konfigurują system Ankieter na uczelni - raczej dla super administratorów niż administratorów i zdecydowanie NIE dla końcowych użytkowników.

Webinarium odbędzie się zdalnie, na platformie ZOOM, 15 marca 2021 w godz. 10:00-11:00.

Więcej szczegółów znajdą Państwo w portalu w części dostępnej po zalogowaniu.

Data dodania: 2021-02-04 20:27

Kolejne webinarium z cyklu Poznaj USOS planujemy na 22 lutego 2021, w godz. 10-13. Przedstawimy nowe i przypomnimy stare możliwości Archiwum Prac Dyplomowych. Pokażemy jak w pełni elektronicznie przeprowadzić proces dyplomowania studenta, od zatwierdzenia tematu pracy do przeprowadzenia zdalnego egzaminu i przygotowania zdalnie protokołu z egzaminu.

Więcej szczegółów znajdą Państwo w portalu w części dostępnej po zalogowaniu.

Data dodania: 2021-01-30 09:29

W trakcie webinarium chcemy zaprezentować Państwu nowy moduł, osadzony w USOSadm w Javie, do obsługi elektronicznych KOOS-ów. Moduł jest już dostępny w przekazanej na uczelnie wersji USOS. Pokażemy typowe scenariusze obsługi KOOS i zadania użytkowników. Jest też dokumentacja.

Webinarium odbędzie się zdalnie, na platformie ZOOM, 1 lutego w godz. 10:00-13:00.

Prosimy o rejestrowanie się na webinarium w Ankieterze (nie będziemy potwierdzać rejestracji mailowo).

Więcej informacji (harmonogram, nagranie ze spotkania) znajdą Państwo w portalu na stronach dostępnych po zalogowaniu.

Dziękujemy za udział w webinarium! Uczestniczyło w nim 180 osób.

Data dodania: 2021-01-18 15:53

Webinarium jest przeznaczone dla tych uczelni, które chciałyby po raz pierwszy przeprowadzić rekrutacje w systemie IRK2 i są zainteresowane poznaniem głównych funkcjonalności systemu. Postaramy się pokazać typowe scenariusze, odpowiedzieć na pytania, wyjaśnić wątpliwości. Zapraszamy wszystkich chętnych.

Webinarium odbędzie się zdalnie, na platformie ZOOM, 27 stycznia w godz. 10:00-13:00.

Więcej informacji (harmonogram, nagranie ze spotkania) znajdą Państwo w portalu na stronie dostępnej po zalogowaniu.

Utworzyliśmy też wątek w redmine, do którego można wpisywać sugestie dotyczące zagadnień do omówienia lub konkretne pytania: https://redmine.usos.edu.pl/issues/29035.

Dziękujemy za udział w webinarium! Uczestniczyło w nim 145 osób.