Aktualności

Data dodania: 2021-01-02 18:11

Również mobilny USOS w wersji na system Android został po raz drugi przedstawiony do audytu. Aktualny raport (z dnia 8.12.2020) jest dostępny w Redmine. Uzyskaliśmy wynik końcowy 10 (na 10), potwierdzający zgodność aplikacji z wymaganiami WCAG 2.0/2.1. Audyt wersji iOS trwa. W ramach wątku #28676 do USOSweb w module Mobilny USOS trafi deklaracja dostępności, która zostanie następnie podlinkowana z aplikacji i ze sklepu Google Play.

Data dodania: 2021-01-02 10:22

Kontynuujemy przyjazną współpracę z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warszawskiego. Pracownicy BON wykonali ponownie audyt dostępności serwisu rekrutacyjnego IRK2. Aktualny raport (z dnia 23.12.2020) jest dostępny w Redmine. Uzyskaliśmy wynik końcowy 9,8 (na 10), potwierdzający zgodność IRK2 z wymaganiami WCAG 2.0/2.1. Gorące podziękowania należą się pracownikom BON (pod wodzą Pana Jacka Rymkiewicza) oraz Adamowi, który wprowadzał zmiany w życie. W ramach wątku #25618 do IRK2 została dodana strona dostępności serwisu (por. art. 10 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, Dz. U. poz. 848) - każda uczelnia będzie musiała dostosować ją do własnych potrzeb.

Data dodania: 2020-12-12 16:17

Pierwszego dnia Forum Dziekanatów, czyli 7 grudnia 2020, odbył się panel organizowany przez MUCI, pod tytułem "W kierunku e-teczki czyli cyfryzacja jako ewolucja, nie rewolucja". Prezentowane były rozwiązania informatyczne wdrożone na różnych uczelniach, w tym dwa rozwiązania dostępne w USOS:

Komplet materiałów z Forum Dziekanatów będzie dostępny na stronie wydarzenia.

Data dodania: 2020-12-12 15:20

W dniu 4 grudnia 2020 odbyło się spotkanie zespołu roboczego ds USOS, jako partnera w projekcie EDSSI odpowiedzialnego za funkcjonowanie sieci EWP, z firmami, które dostarczają uczelniom oprogramowanie do obsługi mobilności, oraz przedstawicielką DG EAC.

Podczas spotkania przedstawicielka DG EAC przekazała (prawie) oficjalny wzór LA włącznie ze wskazówkami użycia. Dokumenty te są dostępne na stronie https://wiki.uni-foundation.eu/display/EWP/New+LA+template.

Ponadto został przedstawiony oczekiwany harmonogram prac nad udostępnieniem techniczego rozwiązania uczelniom. Cytuję w oryginale:

 • December: Finalisation of technical specifications
 • January: Formal publication of new template and accompanying guidelines
 • February/March: New API ready for service providers/HEIs using their own system to connect to
 • June: All HEIs (own system, service providers, dashboard) ready to exchange the new Online Learning Agreements

Formalna specyfikacja LA według nowego wzorca, przygotowana przez zespół roboczy ds. USOS, jest już dostępna w GitHub. Uczelnie z konsorcjum MUCI nie muszą się martwić o realizację zadań zgodnie z harmonogramem - zespół roboczy ds. USOS wykona niezbędne prace techniczne i udostępni na czas wersję USOS wspierającą nowy wzór LA.

Data dodania: 2020-11-24 19:56

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom webinarium "USOS w sieci EWP", które odbyło się w poniedziałek 23 listopada 2020. W szczycie w spotkaniu brało udział prawie 200 osób. Na stronie webinarium umieściliśmy linki do nagrań (osobno 2 godziny sesji głównej oraz 20 minut pytań i odpowiedzi).

Skorzystam z okazji, żeby zaprosić Państwo na grudniowe Forum Dziekanatów. Pierwszego dnia forum, czyli 7 grudnia 2020 w godz. 13:30-16:00, odbędzie się panel organizowany przez MUCI, pod tytułem "W kierunku e-teczki czyli cyfryzacja jako ewolucja, nie rewolucja". Oto krótka zapowiedź panelu:

Dziekanaty z utęsknieniem czekają na e-teczkę. Ustawa mówi jednak wyraźnie, że teczka może być albo w pełni papierowa, albo w pełni elektroniczna. Okres pandemii pokazał, że nie można czekać biernie na dzień, w którym działy IT dostarczą nam e-teczkę jako kompleksowe rozwiązanie spinające wszystkie procesy związane z obsługą dokumentów, które mają trafić do teczki studenta. Pewnych spraw nie da się procedować tak jak do tej pory. Informatyzacja musi postępować ewolucyjnie. Sprzyjają temu zmiany w prawie, wprowadzane przy okazji ustaw około-covidowych. MNiSW, realizując postulaty Zespołu doradczego do spraw cyfryzacji rekrutacji i obsługi procesu dydaktycznego w uczelniach (powołanego zarządzeniem MNiSW w dniu 24 kwietnia 2020 r.) wprowadziło wiele ułatwień. Uczelnie podjęły wyzwanie i praktycznie z dnia na dzień wypracowały rozwiązania ułatwiające funkcjonowanie na odległość.

Panel będzie miał charakter dualny. Z jednej strony zostaną wskazane konkretne wymogi prawa regulujące postępowanie z dokumentami, które mają trafić do teczki studenta, a z drugiej zaprezentowane zostaną rozwiązania informatyczne, już teraz wdrożone na niektórych uczelniach.

Będzie mowa o rozwiązaniach wdrożonych na AGH, Koźmińskim, SGH, UW (a zatem pośrednio innych uczelni MUCI).

Data dodania: 2020-10-30 08:46

Ze względu na rosnące zainteresowanie ze strony uczelni MUCI przystąpieniem do sieci EWP (Erasmus Without Paper) zapraszamy na webinarium "USOS w sieci EWP".

Nagrania ze spotkania:

Webinarium odbędzie się zdalnie, na platformie Google Meets, 23 listopada w godz. 10:00-12:00.

Link do spotkania (usunięty). Prosimy o rejestrowanie się na webinarium w Ankieterze (link usunięty).

Spotkanie jest dedykowane pracownikom uczelnianych biur współpracy międzynarodowej oraz informatykom odpowiedzialnym za wdrażanie USOS na uczelni.

Harmonogram spotkania:

Część I - dla informatyków (ok. 20 minut) - JMD

 1. Co to jest "Sieć EWP" (diagram, rejestr produkcyjny - widać w nim polskie uczelnie, które podłączyły się do sieci)
 2. Przygotowanie USOS do funkcjonowania w sieci EWP:
  1. EWP connector - dokumentacja instalacyjna
  2. EWP client (USOSadm w Javie) - dokumentacja modułu Wymiana międzynarodowa, rozdz. 10.1)
 3. Zgłoszenie instalacji do sieci testowej i produkcyjnej (usos@usos.edu.pl)
 4. Jak rozwiązywać problemy (logi, sentry itp.)?

Część II - dla pracowników biur współpracy międzynarodowej

 1. Wprowadzenie (projekty EWP 1.0, EWP 2.0, EDSSI, udział MUCI) - JMD.
 2. USOSadm w Javie i moduł Wymiana międzynarodowa oraz USOSweb i moduł Wymiana studencka - JMD.
 3. Minimalny zestaw danych, które trzeba zgromadzić w USOS, żeby wymieniać dane z partnerami - KO.
 4. Przesyłanie danych przez sieć EWP - proste scenariusze (broszury informacyjne, dane o uczelni i jednostkach, słowniki MT+)
  1. Wprowadzenie - JMD.
  2. Prezentacja - KO.
 5. Przesyłanie danych przez sieć EWP - trudne scenariusze (IIA i LA)
  1. Wprowadzenie - JMD.
  2. Prezentacja - podpisywanie umowy z partnerem - KO.
  3. Prezentacja - nominacje studentów - KO.
  4. Nowy wzór LA (nadal nieoficjalny i jest trochę niewiadomych) - PDF i przykłady - JMD + KO.
  5. Prace nad dostosowaniem specyfikacji Outgoing Mobility LA API do nowego wzoru (w trakcie, jest trochę niewiadomych) - JMD + KO.
  6. Projekt i implementacja Outgoing Mobility LA API w USOS (zaczynamy projektować - potrzebna pomoc biur IRO) - JMD
   1. Nie chodzi o samo "wyklikanie" LA, lecz o integrację LA z procesami związanymi z mobilnością.
   2. W pierwszej kolejności "semester mobility".
   3. LA dla studentów wyjeżdżających.
   4. LA dla studentów przyjeżdżających.
 6. Instalacja USOSadm DEMO i USOSadm HEI - publicznie dostępne środowisko testowe MUCI (zaszumione dane).
 7. Jak rozwiązywać problemy (redmine, grupa dyskusyjna itp.)?
Data dodania: 2020-10-22 16:01

Nakręciliśmy film, z myślą o studentach, pokazujący jak można zainstalować mLegitymację studencką w aplikacji mObywatel:

Zachęcamy do linkowania w USOSweb, portalu uczelni, uczelnianym Facebooku.

Data dodania: 2020-09-22 15:08

W dniu dzisiejszym (2020-09-22) odbyło się zdalne spotkanie, zorganizowane przez Politechnikę Warszawską we współpracy z MUCI, uczelni, które dostały dofinansowanie do projektów w ramach konkursu "Uczelnia Dostępna". Chęć udziału w spotkaniu wyraziło wiele uczelni/podmiotów:

 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula / Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula
 • Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna
 • Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
 • Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji
 • Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
 • Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej
 • Politechnika Białostocka
 • Politechnika Krakowska
 • Politechnika Śląska
 • Politechnika Warszawska
 • Politechnika Wrocławska
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej
 • Uniwersytet Warszawski, Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
 • Uniwersytet Gdański, Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami
 • Uniwersytet Jagielloński Dział ds. Osób Niepełnoprawnych
 • Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
 • Uniwersytet Przyrodniczo - Humanistyczny w Siedlcach, Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnościami
 • Uniwersytet Szczeciński/ Dział Spraw Studenckich
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Warszawski, Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
 • Uniwersytet Wrocławski/ Zespół ds. Obsługi Studentów i Doktorantów z Niepełnosprawnością
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu i Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu

Niektóre z nich (PW, UJ, UW, UŚ) podzieliły się informacjami o planowanych projektach. Zachęcaliśmy uczelnie do wspólnego działania. dzielenia się informacją, a także rozważenia możliwości, by wyniki prac trafiły ostatecznie do innych uczelni. Miejmy nadzieję, że to spotkanie ułatwi przyszłą współpracę.

Data dodania: 2020-09-06 13:12

Dopisek z dnia 13.10.2020 - list od p. Piotra Warmińskiego

Na wstępie chciałbym podziękować Państwu za udział w spotkaniu, które odbyło się 22.09.2020r i możliwość przedstawienia zastosowania funkcjonalności produktów eDO_HUB. Chcielibyśmy poznać Państwa opinie na temat przydatności prezentowanych rozwiązań: eDO_App, e-Doręczenia i produktów Sigillum w Szkolnictwie Wyższym. W tym celu przygotowaliśmy krótką ankietę, która jest dobrowolna i anonimowa. Składa się z 12 pytań, wypełnienie powinno zająć około 2 minut.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddvFXD33FWghJDYQJ_ot1ZQ3zARoKV9FM9sTghOOQluxBVIw/viewform

Poznanie opinii Ekspertów w obszarze Szkolnictwa Wyższego pozwoli dostrzec przestrzenie do ewentualnego udoskonalenia, czy przeszkody które trzeba wyeliminować w celu zoptymalizowania naszej współpracy. Jeżeli Państwa Organizacja widzi korzyści w zastosowaniu któregoś z omawianych rozwiązań, zachęcam do zostawienia namiaru kontaktowego.

Uczelnie które nie brały udziału w spotkaniu, a chciałaby poznać rozwiązanie eDO_App zachęcam do kontaktu pod adresem email P.Warminski@pwpw.pl lub telefonu 727 042 361.


MUCI wspólnie z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. zaprasza na webinarium "eDO - zastosowania eDowodu Osobistego w uczelniach".

Webinarium odbędzie się zdalnie, na platformie Google Meets, 22 września w godz. 10:00-11:30.

Materiały pokonferencyjne:

Podczas webinarium zostaną przedstawione możliwości wykorzystania funkcjonalności cyfrowej warstwy dowodu osobistego przy pomocy systemu eDO_App.  Z użyciem telefonu i e-dowodu można zautomatyzować i przenieść do kanału online procesy uczelniane gdzie zachodzi: 

 • potwierdzanie tożsamości, 
 • weryfikacja autentyczności dowodu osobistego,
 • zawierania umów,
 • archiwizacja dokumentów,
 • przepisywanie danych z dowodu osobistego,
 • sprawdzanie listy obecności studentów (ćwiczenia, laboratoria, egzaminy).

Plan spotkania:

 1. Historia dowodu osobistego
 2. Ogólne informacje o e-dowodzie (od kiedy, liczby/statystyki, przyszłość rozwoju, czym się różni od poprzedniego)
 3. Budowa e-dowodu
 4. Rozwiązanie eDO_App – jak działa, dla kogo jest przeznaczone
 5. Funkcje e-dowodu
 6. Przypadki użycia w procesach Szkolnictwa Wyższego
 7. Gdzie już jesteśmy
 8. Wybrane regulacje prawne
 9. Proces wdrożenia eDO_App
 10. Demo w formie filmu (3 minuty)
 11. Pytania i odpowiedzi
 12. eDO_Auth wirtualna tożsamość - informacje ogólne
 13. eDoręczenia czyli elektroniczny list polecony – informacje ogólne

Link do strony internetowej eDO: https://edoapp.pl/

Osoby uczestniczące w spotkaniu ze strony PWPW:

 • Jerzy Judycki – Product Owner rozwiązania eDO_App
 • Szymon Kaczan – Product Owner rozwiązania eDoręczenia
 • Mikołaj Bury – Rozwiązania Cyfrowe Biznes kontakt
 • Piotr Warmiński – Rozwiązania Cyfrowe Biznes kontakt
Data dodania: 2020-07-04 12:29

Spotkanie Komisji ds USOS odbyło się w dwa ostatnie dni czerwca 2020 w formie zdalnej. Bardzo Państwu dziękujemy za tak liczny udział (zarejestrowało się 214 osób, nie licząc zespołu ds. USOS, maksymalny zauważony przeze mnie stan licznika uczestników sesji on-line to 167). Jeszcze dzisiaj w galerii pojawią się zdjęcia z wydarzenia. Filmiki wymagają przygotowania, wystawimy trochę później.

Cytuję (wybiórczo) kilka ciekawych wpisów na czacie (zwłaszcza tych, gdzie były podawane linki), z którego Państwo chętnie korzystali:

Poniedziałek

 • Link do kodeksu RODO dla uczelni: https://kodeks.sgh.waw.pl/.
 • Audyty bezpieczeństwa, projekt OWASP: https://owasp.org/www-project-application-security-verification-standar….
 • Wybory na uczelniach
  • PWSZ Elbląg robi wybory do Senatu przez USOS.
  • UMFC przeprowadziło z powodzeniem wybory na stanowisko rektora (405 elektorów - cztery kurie wyborcze). Teraz czekają nas wybory do Senatu.
  • Uniwersytet Papieski wybrał w USOSweb: Rektora, Dziekanów, zatwierdził komisje dr itd.
  • Politechnika Opolska - Rektor, Dziekani, Samorząd Studencki też będzie, jeszcze Senat też wybrano.
  • Samorząd Studentów UW.
  • UŁ - elektorzy i senat wśród studentów.
 • Uczelnie są zainteresowane integracją USOS z MS Teams: https://sds.microsoft.com.
 • Plugin integrujący Moodle z o365: https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/platform/moodleinstruct… Podobne pluginy są dla Google apps.
 • Czy były robione analizy lub rozważane plany rozbicia USOS Adm Java na mikroserwisy?
 • Mikroserwisy może są "trendy", ale utrzymanie dla nich infrastruktury jest złożone i może to nie jest najlepszy pomysł w *tym* zastosowaniu.
 • Chodźmy na obiad do Kubusia ;-)
 • Co do Kubusia to ciemno i głucho. Biedny Kubuś.
 • Czy będzie dostępne nagranie tej sesji ? :)
 • Dziękuję bardzo, możliwość dołączenia plików przez studentów super sprawa.
 • Zdarzyło się że Promotor pochopnie zatwierdził raport z JSA, mimo że napisał komentarz czy wyjaśnienia oraz % przekracza granice 40% - jak można zrobić reset?
 • Wydaje mi się, że w JSA jest to czynność nieodwracalna.
 • Wysyłaliśmy ten sam plik dwa razy i nie było problemu.
 • Przy okazji bardzo dziękuję Panu Łukaszowi za włożoną pracę do Ankietera. To narzędzie było do tej pory dobre, ale teraz staje się jeszcze lepsze i to nie tylko do prowadzenia ankiet. :)

Wtorek

 • Wszystkiego dobrego, udanych i konstruktywnych obrad i zapraszamy w progi Forum Dziekanatów :) http://forum-dziekanatow.pl.
 • <Rejestr blankietów dokumentów publicznych, ożywiona wymiana opinii, temat będzie kontynuowany w redmine>
 • Czy można prosić o nagrywanie tego tematu.
 • Brakuje mi naszych wspólnych wyjść na lunch :/
 • Od tego miesiąca jest już eDO App - nie potrzeba czytnika już żeby użyć nowego eDowodu, https://edoapp.pl, jest wersja na Androida i na iOS.
 • w nawiązaniu do tego, że maturzyści mogliby zakładać profil zaufany - wszyscy nowi 18latkowie powinni mieć już nowe eDowód + telefon
 • Co to jest atak dedos?
 • Dziękuję :) było już dzisiaj o demonach. Cudowna tematyka!
 • Przy wdrożeniu USOSa na AGH nagrywałam takie filmiki dla celów szkoleniowych dla dziekanatów, z takich podstaw poruszania się po USOsie, zakładanie grup dziekańskich, grup przedmiotów, itp. Używaliśmy dwa narzędzia umożliwiające nagrywanie pulpitu z dźwiękiem lektora, jeden to shareX.
 • Filmiki robił też Wydział Inżynierii Lądowej PW. Na PW  kierownik dziekanatu nagrywała  sama, bez TVPW.
 • Ja tradycyjnie zapraszam na grupę FB: https://www.facebook.com/groups/631250907263656/; jest nas 1,2 K od dziekanatowych spraw
 • <Ożywiona dyskusja na temat propozycji UMK udostępnienia w USOSweb informacji dla pracowników o pensum, temat będzie kontynuowany w redmine>
 • Na pociąg już poszli :)
 • Bardzo dziękujemy za tę konferencję :)
 • Bardzo dziękuję za owocne i treściwe spotkanie. :)
 • URK dziękuje i prosi o pozostanie przy tej formie ;-)