Aktualności

Data dodania: 2020-11-24 19:56

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom webinarium "USOS w sieci EWP", które odbyło się w poniedziałek 23 listopada 2020. W szczycie w spotkaniu brało udział prawie 200 osób. Na stronie webinarium umieściliśmy linki do nagrań (osobno 2 godziny sesji głównej oraz 20 minut pytań i odpowiedzi).

Skorzystam z okazji, żeby zaprosić Państwo na grudniowe Forum Dziekanatów. Pierwszego dnia forum, czyli 7 grudnia 2020 w godz. 13:30-16:00, odbędzie się panel organizowany przez MUCI, pod tytułem "W kierunku e-teczki czyli cyfryzacja jako ewolucja, nie rewolucja". Oto krótka zapowiedź panelu:

Dziekanaty z utęsknieniem czekają na e-teczkę. Ustawa mówi jednak wyraźnie, że teczka może być albo w pełni papierowa, albo w pełni elektroniczna. Okres pandemii pokazał, że nie można czekać biernie na dzień, w którym działy IT dostarczą nam e-teczkę jako kompleksowe rozwiązanie spinające wszystkie procesy związane z obsługą dokumentów, które mają trafić do teczki studenta. Pewnych spraw nie da się procedować tak jak do tej pory. Informatyzacja musi postępować ewolucyjnie. Sprzyjają temu zmiany w prawie, wprowadzane przy okazji ustaw około-covidowych. MNiSW, realizując postulaty Zespołu doradczego do spraw cyfryzacji rekrutacji i obsługi procesu dydaktycznego w uczelniach (powołanego zarządzeniem MNiSW w dniu 24 kwietnia 2020 r.) wprowadziło wiele ułatwień. Uczelnie podjęły wyzwanie i praktycznie z dnia na dzień wypracowały rozwiązania ułatwiające funkcjonowanie na odległość.

Panel będzie miał charakter dualny. Z jednej strony zostaną wskazane konkretne wymogi prawa regulujące postępowanie z dokumentami, które mają trafić do teczki studenta, a z drugiej zaprezentowane zostaną rozwiązania informatyczne, już teraz wdrożone na niektórych uczelniach.

Będzie mowa o rozwiązaniach wdrożonych na AGH, Koźmińskim, SGH, UW (a zatem pośrednio innych uczelni MUCI).

Data dodania: 2020-10-30 08:46

Ze względu na rosnące zainteresowanie ze strony uczelni MUCI przystąpieniem do sieci EWP (Erasmus Without Paper) zapraszamy na webinarium "USOS w sieci EWP".

Nagrania ze spotkania:

Webinarium odbędzie się zdalnie, na platformie Google Meets, 23 listopada w godz. 10:00-12:00.

Link do spotkania (usunięty). Prosimy o rejestrowanie się na webinarium w Ankieterze (link usunięty).

Spotkanie jest dedykowane pracownikom uczelnianych biur współpracy międzynarodowej oraz informatykom odpowiedzialnym za wdrażanie USOS na uczelni.

Harmonogram spotkania:

Część I - dla informatyków (ok. 20 minut) - JMD

 1. Co to jest "Sieć EWP" (diagram, rejestr produkcyjny - widać w nim polskie uczelnie, które podłączyły się do sieci)
 2. Przygotowanie USOS do funkcjonowania w sieci EWP:
  1. EWP connector - dokumentacja instalacyjna
  2. EWP client (USOSadm w Javie) - dokumentacja modułu Wymiana międzynarodowa, rozdz. 10.1)
 3. Zgłoszenie instalacji do sieci testowej i produkcyjnej (usos@usos.edu.pl)
 4. Jak rozwiązywać problemy (logi, sentry itp.)?

Część II - dla pracowników biur współpracy międzynarodowej

 1. Wprowadzenie (projekty EWP 1.0, EWP 2.0, EDSSI, udział MUCI) - JMD.
 2. USOSadm w Javie i moduł Wymiana międzynarodowa oraz USOSweb i moduł Wymiana studencka - JMD.
 3. Minimalny zestaw danych, które trzeba zgromadzić w USOS, żeby wymieniać dane z partnerami - KO.
 4. Przesyłanie danych przez sieć EWP - proste scenariusze (broszury informacyjne, dane o uczelni i jednostkach, słowniki MT+)
  1. Wprowadzenie - JMD.
  2. Prezentacja - KO.
 5. Przesyłanie danych przez sieć EWP - trudne scenariusze (IIA i LA)
  1. Wprowadzenie - JMD.
  2. Prezentacja - podpisywanie umowy z partnerem - KO.
  3. Prezentacja - nominacje studentów - KO.
  4. Nowy wzór LA (nadal nieoficjalny i jest trochę niewiadomych) - PDF i przykłady - JMD + KO.
  5. Prace nad dostosowaniem specyfikacji Outgoing Mobility LA API do nowego wzoru (w trakcie, jest trochę niewiadomych) - JMD + KO.
  6. Projekt i implementacja Outgoing Mobility LA API w USOS (zaczynamy projektować - potrzebna pomoc biur IRO) - JMD
   1. Nie chodzi o samo "wyklikanie" LA, lecz o integrację LA z procesami związanymi z mobilnością.
   2. W pierwszej kolejności "semester mobility".
   3. LA dla studentów wyjeżdżających.
   4. LA dla studentów przyjeżdżających.
 6. Instalacja USOSadm DEMO i USOSadm HEI - publicznie dostępne środowisko testowe MUCI (zaszumione dane).
 7. Jak rozwiązywać problemy (redmine, grupa dyskusyjna itp.)?
Data dodania: 2020-10-22 16:01

Nakręciliśmy film, z myślą o studentach, pokazujący jak można zainstalować mLegitymację studencką w aplikacji mObywatel:

Zachęcamy do linkowania w USOSweb, portalu uczelni, uczelnianym Facebooku.

Data dodania: 2020-09-22 15:08

W dniu dzisiejszym (2020-09-22) odbyło się zdalne spotkanie, zorganizowane przez Politechnikę Warszawską we współpracy z MUCI, uczelni, które dostały dofinansowanie do projektów w ramach konkursu "Uczelnia Dostępna". Chęć udziału w spotkaniu wyraziło wiele uczelni/podmiotów:

 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula / Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula
 • Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna
 • Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
 • Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji
 • Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
 • Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej
 • Politechnika Białostocka
 • Politechnika Krakowska
 • Politechnika Śląska
 • Politechnika Warszawska
 • Politechnika Wrocławska
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej
 • Uniwersytet Warszawski, Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
 • Uniwersytet Gdański, Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami
 • Uniwersytet Jagielloński Dział ds. Osób Niepełnoprawnych
 • Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
 • Uniwersytet Przyrodniczo - Humanistyczny w Siedlcach, Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnościami
 • Uniwersytet Szczeciński/ Dział Spraw Studenckich
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Warszawski, Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
 • Uniwersytet Wrocławski/ Zespół ds. Obsługi Studentów i Doktorantów z Niepełnosprawnością
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu i Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu

Niektóre z nich (PW, UJ, UW, UŚ) podzieliły się informacjami o planowanych projektach. Zachęcaliśmy uczelnie do wspólnego działania. dzielenia się informacją, a także rozważenia możliwości, by wyniki prac trafiły ostatecznie do innych uczelni. Miejmy nadzieję, że to spotkanie ułatwi przyszłą współpracę.

Data dodania: 2020-09-06 13:12

Dopisek z dnia 13.10.2020 - list od p. Piotra Warmińskiego

Na wstępie chciałbym podziękować Państwu za udział w spotkaniu, które odbyło się 22.09.2020r i możliwość przedstawienia zastosowania funkcjonalności produktów eDO_HUB. Chcielibyśmy poznać Państwa opinie na temat przydatności prezentowanych rozwiązań: eDO_App, e-Doręczenia i produktów Sigillum w Szkolnictwie Wyższym. W tym celu przygotowaliśmy krótką ankietę, która jest dobrowolna i anonimowa. Składa się z 12 pytań, wypełnienie powinno zająć około 2 minut.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddvFXD33FWghJDYQJ_ot1ZQ3zARoKV9FM9sTghOOQluxBVIw/viewform

Poznanie opinii Ekspertów w obszarze Szkolnictwa Wyższego pozwoli dostrzec przestrzenie do ewentualnego udoskonalenia, czy przeszkody które trzeba wyeliminować w celu zoptymalizowania naszej współpracy. Jeżeli Państwa Organizacja widzi korzyści w zastosowaniu któregoś z omawianych rozwiązań, zachęcam do zostawienia namiaru kontaktowego.

Uczelnie które nie brały udziału w spotkaniu, a chciałaby poznać rozwiązanie eDO_App zachęcam do kontaktu pod adresem email P.Warminski@pwpw.pl lub telefonu 727 042 361.


MUCI wspólnie z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. zaprasza na webinarium "eDO - zastosowania eDowodu Osobistego w uczelniach".

Webinarium odbędzie się zdalnie, na platformie Google Meets, 22 września w godz. 10:00-11:30.

Materiały pokonferencyjne:

Podczas webinarium zostaną przedstawione możliwości wykorzystania funkcjonalności cyfrowej warstwy dowodu osobistego przy pomocy systemu eDO_App.  Z użyciem telefonu i e-dowodu można zautomatyzować i przenieść do kanału online procesy uczelniane gdzie zachodzi: 

 • potwierdzanie tożsamości, 
 • weryfikacja autentyczności dowodu osobistego,
 • zawierania umów,
 • archiwizacja dokumentów,
 • przepisywanie danych z dowodu osobistego,
 • sprawdzanie listy obecności studentów (ćwiczenia, laboratoria, egzaminy).

Plan spotkania:

 1. Historia dowodu osobistego
 2. Ogólne informacje o e-dowodzie (od kiedy, liczby/statystyki, przyszłość rozwoju, czym się różni od poprzedniego)
 3. Budowa e-dowodu
 4. Rozwiązanie eDO_App – jak działa, dla kogo jest przeznaczone
 5. Funkcje e-dowodu
 6. Przypadki użycia w procesach Szkolnictwa Wyższego
 7. Gdzie już jesteśmy
 8. Wybrane regulacje prawne
 9. Proces wdrożenia eDO_App
 10. Demo w formie filmu (3 minuty)
 11. Pytania i odpowiedzi
 12. eDO_Auth wirtualna tożsamość - informacje ogólne
 13. eDoręczenia czyli elektroniczny list polecony – informacje ogólne

Link do strony internetowej eDO: https://edoapp.pl/

Osoby uczestniczące w spotkaniu ze strony PWPW:

 • Jerzy Judycki – Product Owner rozwiązania eDO_App
 • Szymon Kaczan – Product Owner rozwiązania eDoręczenia
 • Mikołaj Bury – Rozwiązania Cyfrowe Biznes kontakt
 • Piotr Warmiński – Rozwiązania Cyfrowe Biznes kontakt
Data dodania: 2020-07-04 12:29

Spotkanie Komisji ds USOS odbyło się w dwa ostatnie dni czerwca 2020 w formie zdalnej. Bardzo Państwu dziękujemy za tak liczny udział (zarejestrowało się 214 osób, nie licząc zespołu ds. USOS, maksymalny zauważony przeze mnie stan licznika uczestników sesji on-line to 167). Jeszcze dzisiaj w galerii pojawią się zdjęcia z wydarzenia. Filmiki wymagają przygotowania, wystawimy trochę później.

Cytuję (wybiórczo) kilka ciekawych wpisów na czacie (zwłaszcza tych, gdzie były podawane linki), z którego Państwo chętnie korzystali:

Poniedziałek

 • Link do kodeksu RODO dla uczelni: https://kodeks.sgh.waw.pl/.
 • Audyty bezpieczeństwa, projekt OWASP: https://owasp.org/www-project-application-security-verification-standar….
 • Wybory na uczelniach
  • PWSZ Elbląg robi wybory do Senatu przez USOS.
  • UMFC przeprowadziło z powodzeniem wybory na stanowisko rektora (405 elektorów - cztery kurie wyborcze). Teraz czekają nas wybory do Senatu.
  • Uniwersytet Papieski wybrał w USOSweb: Rektora, Dziekanów, zatwierdził komisje dr itd.
  • Politechnika Opolska - Rektor, Dziekani, Samorząd Studencki też będzie, jeszcze Senat też wybrano.
  • Samorząd Studentów UW.
  • UŁ - elektorzy i senat wśród studentów.
 • Uczelnie są zainteresowane integracją USOS z MS Teams: https://sds.microsoft.com.
 • Plugin integrujący Moodle z o365: https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/platform/moodleinstruct… Podobne pluginy są dla Google apps.
 • Czy były robione analizy lub rozważane plany rozbicia USOS Adm Java na mikroserwisy?
 • Mikroserwisy może są "trendy", ale utrzymanie dla nich infrastruktury jest złożone i może to nie jest najlepszy pomysł w *tym* zastosowaniu.
 • Chodźmy na obiad do Kubusia ;-)
 • Co do Kubusia to ciemno i głucho. Biedny Kubuś.
 • Czy będzie dostępne nagranie tej sesji ? :)
 • Dziękuję bardzo, możliwość dołączenia plików przez studentów super sprawa.
 • Zdarzyło się że Promotor pochopnie zatwierdził raport z JSA, mimo że napisał komentarz czy wyjaśnienia oraz % przekracza granice 40% - jak można zrobić reset?
 • Wydaje mi się, że w JSA jest to czynność nieodwracalna.
 • Wysyłaliśmy ten sam plik dwa razy i nie było problemu.
 • Przy okazji bardzo dziękuję Panu Łukaszowi za włożoną pracę do Ankietera. To narzędzie było do tej pory dobre, ale teraz staje się jeszcze lepsze i to nie tylko do prowadzenia ankiet. :)

Wtorek

 • Wszystkiego dobrego, udanych i konstruktywnych obrad i zapraszamy w progi Forum Dziekanatów :) http://forum-dziekanatow.pl.
 • <Rejestr blankietów dokumentów publicznych, ożywiona wymiana opinii, temat będzie kontynuowany w redmine>
 • Czy można prosić o nagrywanie tego tematu.
 • Brakuje mi naszych wspólnych wyjść na lunch :/
 • Od tego miesiąca jest już eDO App - nie potrzeba czytnika już żeby użyć nowego eDowodu, https://edoapp.pl, jest wersja na Androida i na iOS.
 • w nawiązaniu do tego, że maturzyści mogliby zakładać profil zaufany - wszyscy nowi 18latkowie powinni mieć już nowe eDowód + telefon
 • Co to jest atak dedos?
 • Dziękuję :) było już dzisiaj o demonach. Cudowna tematyka!
 • Przy wdrożeniu USOSa na AGH nagrywałam takie filmiki dla celów szkoleniowych dla dziekanatów, z takich podstaw poruszania się po USOsie, zakładanie grup dziekańskich, grup przedmiotów, itp. Używaliśmy dwa narzędzia umożliwiające nagrywanie pulpitu z dźwiękiem lektora, jeden to shareX.
 • Filmiki robił też Wydział Inżynierii Lądowej PW. Na PW  kierownik dziekanatu nagrywała  sama, bez TVPW.
 • Ja tradycyjnie zapraszam na grupę FB: https://www.facebook.com/groups/631250907263656/; jest nas 1,2 K od dziekanatowych spraw
 • <Ożywiona dyskusja na temat propozycji UMK udostępnienia w USOSweb informacji dla pracowników o pensum, temat będzie kontynuowany w redmine>
 • Na pociąg już poszli :)
 • Bardzo dziękujemy za tę konferencję :)
 • Bardzo dziękuję za owocne i treściwe spotkanie. :)
 • URK dziękuje i prosi o pozostanie przy tej formie ;-)
Data dodania: 2020-06-05 23:34

Wystawiliśmy wersję APD, która pozwala na zdalne złożenie pracy dyplomowej, wpisanie recenzji oraz wypełnienie protokołu egzaminu dyplomowego, który także może się odbywać w trybie zdalnym. Dokumenty są wypełniane w systemie po uwierzytelnieniu użytkowników w uczelnianym Centralnym Systemie Uwierzytelniania. Członkowie komisji mogą zatwierdzić protokół w aplikacji Mobilny USOS, po otrzymaniu powiadomienia z APD, że protokół czeka na podpisanie. W skład rozwiązania wchodzą także raporty BIRT: recenzja, karta pracy dyplomowej, protokół egzaminu dyplomowego.

Prosimy o zapoznanie się z wątkami w redmine. Dokumentacja powstanie później.

Rektor Uniwersytetu Warszawskiego wydał Zarządzenie nr 120 w sprawie składania pracy dyplomowej i przeprowadzania egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym:https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5452/M.2020.255.Zarz.120.pdf.

Data dodania: 2020-06-01 15:43

Uniwersytet Opolski wybrał Rektora na lata 2020 -2024 w dniu 7 maja 2020r. w głosowaniu elektronicznym w aplikacji Ankieter. Jak widać obie aplikacje, Ankieter i moduł Wybory w USOSweb, wspierają demokrację na uczelniach :).

Więcej na ten temat: https://www.uni.opole.pl/page/3289/wybory-na-uniwersytecie-opolskim-2020.

Data dodania: 2020-05-12 17:56

Uniwersytet Jagielloński wybrał Rektora. To jeszcze żaden news, news polega na tym, ze wykorzystano do tego moduł Wybory w USOSweb.

Palmę pierwszeństwa dzierży jednak Akademia Muzyczna w Bydgoszczy, która swojego Rektora wybrała w USOSweb 2 kwietnia 2020 roku.

Która jeszcze uczelnia wybrała lub planuje wybrać Rektora korzystając z aplikacji USOS?

Zresztą można i tak:

https://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,35771,25957416,rektor-uniwersytetu-wroclawskiego-zostanie-wybrany-na-stadionie.html

Data dodania: 2020-04-18 20:34

Ponieważ pojawia się coraz więcej pytań o użycie Ankietera do zdalnych głosowań, przygotowaliśmy dla Państwa materiały pomocnicze. Obejmują one:

Zachęcamy do słuchania i próbowania. Ankieter jest już używany z sukcesem i pożytkiem na wielu uczelniach.