Aktualności

Data dodania: 2020-06-05 23:34

Wystawiliśmy wersję APD, która pozwala na zdalne złożenie pracy dyplomowej, wpisanie recenzji oraz wypełnienie protokołu egzaminu dyplomowego, który także może się odbywać w trybie zdalnym. Dokumenty są wypełniane w systemie po uwierzytelnieniu użytkowników w uczelnianym Centralnym Systemie Uwierzytelniania. Członkowie komisji mogą zatwierdzić protokół w aplikacji Mobilny USOS, po otrzymaniu powiadomienia z APD, że protokół czeka na podpisanie. W skład rozwiązania wchodzą także raporty BIRT: recenzja, karta pracy dyplomowej, protokół egzaminu dyplomowego.

Prosimy o zapoznanie się z wątkami w redmine. Dokumentacja powstanie później.

Rektor Uniwersytetu Warszawskiego wydał Zarządzenie nr 120 w sprawie składania pracy dyplomowej i przeprowadzania egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym:https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5452/M.2020.255.Zarz.120.pdf.

Data dodania: 2020-06-01 15:43

Uniwersytet Opolski wybrał Rektora na lata 2020 -2024 w dniu 7 maja 2020r. w głosowaniu elektronicznym w aplikacji Ankieter. Jak widać obie aplikacje, Ankieter i moduł Wybory w USOSweb, wspierają demokrację na uczelniach :).

Więcej na ten temat: https://www.uni.opole.pl/page/3289/wybory-na-uniwersytecie-opolskim-2020.

Data dodania: 2020-05-12 17:56

Uniwersytet Jagielloński wybrał Rektora. To jeszcze żaden news, news polega na tym, ze wykorzystano do tego moduł Wybory w USOSweb.

Palmę pierwszeństwa dzierży jednak Akademia Muzyczna w Bydgoszczy, która swojego Rektora wybrała w USOSweb 2 kwietnia 2020 roku.

Która jeszcze uczelnia wybrała lub planuje wybrać Rektora korzystając z aplikacji USOS?

Zresztą można i tak:

https://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,35771,25957416,rektor-uniwersytetu-wroclawskiego-zostanie-wybrany-na-stadionie.html

Data dodania: 2020-04-18 20:34

Ponieważ pojawia się coraz więcej pytań o użycie Ankietera do zdalnych głosowań, przygotowaliśmy dla Państwa materiały pomocnicze. Obejmują one:

Zachęcamy do słuchania i próbowania. Ankieter jest już używany z sukcesem i pożytkiem na wielu uczelniach.

Data dodania: 2020-03-31 18:00

Zachęcam do zapoznania się z komunikatem, zamieszczonym na stronie portalu UW w sprawie przedłużenia ważności legitymacji studenckich przez MNiSW i mLegitymacji: https://www.uw.edu.pl/waznosc-mlegitymacji-studenckich/.

Data dodania: 2020-03-27 20:32

Zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Cyfryzacji, w MC jest specjalny zespół, który zajmuje się Porozumieniem z Uczelniami w sprawie mLegitymacji. Najlepiej kontaktować się pod numerem: +48 42 253 54.

Data dodania: 2020-03-25 08:23

Już wiele uczelni to odkryło samodzielnie, ale napiszę, żeby pomysłem zarazić pozostałe. W tych trudnych czasach, gdy nie wolno nam przychodzić do pracy, zajęcia odbywają się przez internet, a różne gremia uczelniane obradują zdalnie, warto przyjrzeć się dwóm aplikacjom z rodziny USOS, które umożliwiają przeprowadzanie zdalnych głosowań, z zachowaniem poufności. Są to:

  • Aplikacja Ankieter.

    Grupy respondentów definiuje się jako komisje (lub w dowolny inny sposób), następnie definiuje się widok ze zbiorem identyfikatorów tych grup, widok instaluje na bazie USOS. Dane z widoku są migrowane do Ankietera, gdzie grupa respondentów (rozpoznawana po nazwie) może zostać podłączona do ankiety. Treść ankiety definiuje się w XML i wkleja bezpośrednio do ankietera. Ankieta może być anonimowa lub nie. Mogą w niej uczestniczyć osoby, których nie ma w USOS (zewnętrzni recenzenci) - wysyła się do nich spersonalizowany link.

  • Moduł Wybory w USOSweb.

    Po stronie USOS definiuje się komisję wyborczą, całą resztę - w USOSweb. Definiuje się grupy kandydatów i elektorów, szczegółowo określa tryb głosowania (wspierany są wszystkie najbardziej typowe sytuacje). Wyniki są dostępne na stronie, w trakcie lub dopiero po zamknięciu głosowania.

Do obu modułów są dostępne aktualne dokumentacje, w których można doczytać wszystkie szczegóły. Zachęcam do zapoznania się. A na forum dyskusyjnym możemy się dzielić naszymi doświadczeniami z przeprowadzania zdalnych głosowań.

Data dodania: 2020-03-25 08:15

Zapomniałam napisać o tym wcześniej, ale co się odwlecze to nie uciecze. mLegitymacje studenckie są już dostępne także na platformę iOS. Przypomnę, że można o nie aplikować za pomocą Mobilnego USOS.

Zachęcamy do czytania notki przygotowanej przez Biuro Prasowe UW: https://www.uw.edu.pl/mlegitymacje-studenckie-dostepne-na-ios.

Data dodania: 2020-02-17 12:48

Biuro Prasowe UW umieściło w portalu uniwersyteckim wzmiankę o mLegitymacji. Ciekawe ilu studentów pobierze ją podczas pierwszego tygodnia semestru letniego?

Zachęcamy do czytania: https://www.uw.edu.pl/mlegitymacje-studenckie-juz-dostepne-na-uw.

Data dodania: 2020-02-13 19:37

Pierwsze wdrożenie i pierwszy problem. Kilku pierwszym studentom USOS odmówił możliwości aplikowania o mLegitymację, bo ich zdjęcie przechowywane w USOS zmieniło się od czasu, gdy wydrukowano plastikową ELS. To zaś oznaczałoby, że zdjęcia na ELSi na mLegitymacji są różne.

Programiści z zespołu USOS potraktowali rozporządzenie o wydawaniu ELS i mLegitymacji bardzo ortodoksyjnie - założyli, że na obu legitymacjach wszystkie dane muszą być dokadnie takie same - także zdjęcie. Okazało się jednak, że to eliminowałoby z możliwości posiadania mLegitymacji studentom drugiego etapu studiów, bo podczas rekrutowania się na studia II stopnia są proszeni o wgranie zdjęcia i najczęściej jest to inne zdjęcie niż to, które trafiło na ELS (czyli zdjęcie maturalne). Następnie w procesie immatrykulacji to zdjęcie trafia do USOS. ELs natomiast nie ulega zmianie, bo jest na niej dojść miejsca na dalsze hologramy.

Poprosiliśmy o interpretację rozporządzenia Ministerstwo Cyfryzacji i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Oto uzyskane odpowiedzi:

Ministerstwo Cyfryzacji:

Po naszych analizach w szkołach wynika, że w wielu przypadkach zdjęcie do mLegitymacji różni się od tego z legitymacji papierowych. W przepisach nie ma również wytycznych dotyczących konieczności posiadania takiego samego zdjęcia w ELS czy legitymacji papierowej i mLegitymacji. Decyzję pozostawiam Państwu.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

W naszej ocenie rozwiązanie polegające na niewymienianiu (obligatoryjnym) zdjęć należy uznać za dopuszczalne, tym samym zdjęcia na ELS i mLegitymacji mogą się różnić.

Zdejmujemy zatem ograniczenie i studenci, którzy zmienili zdjęcie w USOS po wydrukowaniu ELS będą mogli aplikować o wydanie mLegitymacji.